Kurs IKO Level I - 5 godzin szkolenia


CENA: 

- szkolenia indywidualne: 600 zł
- szkolenia grupowe: 2 osoby - 500 zł/os
                                    3 osoby - 450 zł/os

Zajęcia teoretyczne: Na tym poziomie omówimy budowę i konstrukcję latawców oraz ich rodzaje, budowę baru, budowę i rodzaje desek. Skupimy się również na dokładnym poznaniu systemów bezpieczeństwa oraz zasad bezpieczeństwa. Podczas IKO level I poznasz zasady sterowania latawcem, zwiększania i zmniejszania jego mocy jak i również dobór odpowiedniego akwenu. Przybliżymy Ci pojęcie okna wiatrowego oraz omówimy zagrożenia związane m.in. ze zmianą warunków pogodowych. Poznasz obowiązujące na wodzie prawa zwane prawami drogi.

Zajęcia praktyczne: rozkładanie latawca, przygotowanie latawca do 
startu ( pompowanie komór, zabezpieczanie latawca, rozwijanie baru oraz podłączanie go do latawca), prawidłowe przemieszczenie się z latawcem, startowanie i lądowanie latawca na lądzie, zwijanie latawca, zabezpieczenie latawca na brzegu, sterowanie małym latawcem treningowym, startowaniei lądowanie latawca przy asyście instruktora, poruszanie się z latawcem w wodzie, startowanie latawca z wody, sterowanie latawca na granicy okna wiatrowego, nauka sterowania latawca jedną ręką


Zajęcia w wodzie: body dragi 
– generowanie latawcem siły ciągu, ślizganie się na brzuchu po powierzchni wody, body drags na lewym jak i na prawym halsie, halsowanie, samodzielne „odpalanie” latawca z wody (water relanching)

ZAREZERWUJ KURS

Strona wykorzystuje Pliki Cookies