http://sitn.pl/dokumenty/60,regulamin-zawodow-regionalnych.html
http://sitn.pl/dokumenty/60,regulamin-zawodow-regionalnych.html

 

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH SL 2019
PUCHAR  WIEŻYCY – SLALOM. VII EDYCJA

 

ORGANIZATOR:
Pomorski Klub Sportowy
PARTNERZY 
Licencjonowana Szkoła Narciarska „MIXTURA”
„Koszałkowo”-Wieżyca - Centrum Aktywnego Wypoczynku
1. CEL  ZAWODÓW
Celem zawodów jest promocja sportowego systemu szkolenia oraz aktywnego wypoczynku. 
Jest to też możliwość sprawdzianu umiejętności dla dzieci, zawodników klubów sportowych,
szkół i uczelni wyższych oraz amatorów narciarstwa.
2. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW
Zawody odbędą się 1 marca 2019 roku na stoku Ośrodka Narciarskiego „Koszałkowo” w
Wieżycy
3. UCZESTNICTWO
Zawody otwarte. Obowiązkowy kask i gardy na kijki.
4. BIURO  ZAWODÓW
We wiacie grillowej „U Gosi” czynne w dniu zawodów w godzinach 17.00 – 18.45
5. ZGŁOSZENIA  WRAZ  Z  OPŁATĄ  STARTOWĄ
W dniu zawodów w godz. 17.00 – 18.45  bezpośrednio w biurze zawodów
           Opłata startowa wynosi:
- 50 zł – od osoby płatne przed zawodami
UWAGA: organizatorzy nie zapewniają karnetów na wyciągi
6. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i
zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa
uczestników zawodów oraz widzów. Planowane są dwa przejazdy Slalomu, jednak w
przypadku złych warunków atmosferycznych lub dużej liczby uczestników (powyżej 100)
tylko jeden.

7. USTALENIE  WYNIKÓW
We wszystkich kategoriach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu
przejazdu (suma pierwszego i drugiego) lub jednego przejazdu.
8. PODZIAŁ  NA  GRUPY
KOBIETY  Junior Ladies  2003-2009, Senior Ladies 1974 - 2002, Master Ladies 1973 i starsze
MĘŻCZYŹNI  Junior 2003-2009, Senior 1974 - 2002, Master 1973 i starsi  
Dla najmłodszych uczestników slalomu utworzyliśmy kategorię SL Kids – roczniki 2010 i
młodsi z podziałem na chłopców i dziewczynki, którzy będą rywalizować na krótkich,
miękkich tyczkach
9. PROGRAM  ZAWODÓW 01.03.2019
17.00 – 18.45 – zapisy, przyjmowanie wpłat i wydawanie numerów startowych
18.50  –  odprawa techniczna i oglądanie trasy 
19.00 –  start zawodów w kolejności numerów startowych
20.30  –  zakończenie  zawodów
21.00  –  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
UWAGA: Istnieje możliwość przesunięcia zawodów w czasie z przyczyn technicznych lub
odwołania zawodów z powodu warunków atmosferycznych
10. INTERPRETACJA  REGULAMINU 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury.
11. RYZYKO STARTU
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co
poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do
rywalizacji. Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od KL i NNW.
12. NAGRODY I DYPLOMY
Pierwsze miejsca kategoria OPEN – Puchary.
Pierwsza trójka we wszystkich kategoriach – medale 

Komitet Organizacyjny

 

===========================================

 

Regulamin zawodów GS 2019
REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH
PUCHAR  WIEŻYCY – SLALOM GIGANT. X EDYCJA
 
ORGANIZATOR:
Pomorski Klub Sportowy
PARTNERZY 
Licencjonowana Szkoła Narciarska „MIXTURA”
„Koszałkowo”-Wieżyca - Centrum Aktywnego Wypoczynku
1. CEL  ZAWODÓW
Celem zawodów jest promocja sportowego systemu szkolenia oraz aktywnego
wypoczynku.  Jest to też możliwość sprawdzianu umiejętności dla dzieci,
zawodników klubów sportowych, szkół i uczelni wyższych oraz amatorów narciarstwa
i snowboardu.
2. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW
Zawody odbędą się 9 marca 2019 roku na stoku Ośrodka Narciarskiego
„Koszałkowo” w Wieżycy
3. UCZESTNICTWO
Zawody otwarte. Obowiązkowy kask.
4. BIURO  ZAWODÓW
We wiacie grillowej „U Gosi” przy wyciągach BiC
5. ZGŁOSZENIA  WRAZ  Z  OPŁATĄ  STARTOWĄ
W dniu zawodów w godz. 8.15 – 9.45 bezpośrednio w biurze zawodów
           Opłata startowa wynosi:
- 50 zł – od osoby płacone przed zawodami
Zniżki rodzinne
- 45 zł – od osoby przy 2 osobach z jednej rodziny
- 40 zł – od osoby przy 3 osobach z jednej rodziny

- 35 zł – od osoby przy 4 osobach z jednej rodziny
UWAGA: organizatorzy nie zapewniają karnetów na wyciągi 
6. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i
zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę
bezpieczeństwa uczestników zawodów oraz widzów. Planowane są dwa przejazdy
Slalomu giganta, jednak w przypadku złych warunków atmosferycznych lub dużej
liczby uczestników (powyżej 100) tylko jeden.
7. USTALENIE  WYNIKÓW
We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego
czasu (suma pierwszego i drugiego przejazdu) lub jednego przejazdu.
8. PODZIAŁ  NA  GRUPY  
NARTY
KOBIETY:  BABY 2011 i młodsze, KID 2010-2006, JUNIOR 2005-2001, SENIOR
2000-1984, MASTERS 1983-1970, WETERAN 1969 i starsze, OPEN
MĘŻCZYŹNI  BABY 2011 i młodsi, KID 2010-2006, JUNIOR 2005-2001, SENIOR
2000-1984, MASTERS 1983-1970, WETERAN 1969 i starsi, OPEN
SNOWBOARD 
KOBIETY: JUNIOR – 2005 i młodsze, SENIOR - 2004 i starsze,
MĘŻCZYŹNI: JUNIOR - 2005 i młodsi, SENIOR - 2004 i starsi
UWAGA: Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do którejkolwiek kategorii wiekowej
będzie mniejsza niż trzech zawodników zostaną oni dołączeni do najbliższej grupy
wiekowo młodszej lub starszej.
9. PROGRAM  ZAWODÓW 9.03.2018
8.15 – 9.45 zapisy, przyjmowanie wpłat i wydawanie numerów startowych
9.50  –  odprawa techniczna i oglądanie trasy 
10.00 – start zawodów w kolejności:
             BABY K, BABY M, KID K, KID M, JUNIOR K, JUNIOR M, SENIOR K,
SENIOR M, MASTERS K, MASTERS M, WETERAN K, WETERAN M,
       Snowboard: JUNIOR K, JUNIOR M, SENIOR K, SENIOR M

12.30  zakończenie  zawodów
13.45  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
UWAGA: Istnieje możliwość przesunięcia zawodów w czasie z przyczyn
technicznych lub odwołania zawodów z powodu warunków atmosferycznych
10. INTERPRETACJA  REGULAMINU 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury.
11. RYZYKO STARTU
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co
poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem
do rywalizacji. Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od KL i NNW.
12. NAGRODY I DYPLOMY
W poszczególnych kategoriach OPEN – Puchary.
Pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach – medale, dyplomy, nagrody rzeczowe

Komitet Organizacyjny

 

========================================

 

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH

„Zawody Misiowe” lub „PUCHAR  RODZINY TREFLIKÓW” - WIEŻYCA 2019

 

ORGANIZATOR:


Pomorski Klub Sportowy


PARTNERZY 


Licencjonowana Szkoła Narciarska „MIXTURA”
„Koszałkowo” - Wieżyca - Centrum Aktywnego Wypoczynku


1. CEL  ZAWODÓW
Celem zawodów jest promocja sportowego systemu szkolenia oraz aktywnego wypoczynku. 
Jest to też możliwość sprawdzianu umiejętności sportowych dla dzieci.


2. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW
Zawody odbędą się 24 lutego 2019 roku na stoku Ośrodka Narciarskiego „Koszałkowo” w
Wieżycy


3. UCZESTNICTWO
Zawody otwarte. Obowiązkowy kask.


4. BIURO  ZAWODÓW
Bar „U Gosi” przy wyciągach BiC


5. ZGŁOSZENIA  WRAZ  Z  OPŁATĄ  STARTOWĄ
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w biurze zawodów między
godz. 9.30-11.30
           Opłata startowa wynosi:
- 40 zł – od osoby płatne przed zawodami
UWAGA: organizatorzy nie zapewniają karnetów na wyciągi
ZNIŻKI RODZINNE
- 35 zł – od osoby przy dwóch osobach z jednej rodziny

- 30 zł – od osoby przy trzech i więcej osób z jednej rodziny


6. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i
zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa
uczestników zawodów oraz widzów.


7. USTALENIE  WYNIKÓW
We wszystkich kategoriach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu
przejazdu (lepszy czas z dwóch przejazdów)


8. PODZIAŁ  NA  GRUPY
PRZEDSZKOLAKI dzieci urodzone od 2013 chłopcy i dziewczynki
SZKOLAKI roczniki 20010-2012 chłopcy i dziewczynki
STARSZAKI roczniki 2007-2009 chłopcy i dziewczynki


9. PROGRAM  ZAWODÓW 24.02.2019
9.30 – 11.30 – zapisy, przyjmowanie wpłat i wydawanie numerów startowych
12.00  –  odprawa techniczna i oglądanie trasy 
12.10  –  start zawodów w kolejności numerów startowych
14.00  –  zakończenie  zawodów
14.30  –  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
UWAGA: Istnieje możliwość przesunięcia zawodów w czasie z przyczyn technicznych lub
odwołania zawodów z powodu warunków atmosferycznych


10. INTERPRETACJA  REGULAMINU 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury.


11. RYZYKO STARTU
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co
poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do
rywalizacji. Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od KL i NNW.

12. NAGRODY I DYPLOMY
Pierwsze miejsca w każdej kategorii – Puchary
Pierwsza trójka we wszystkich kategoriach – medale
Dla wszystkich uczestników medale pamiątkowe
Nagrody rzeczowe – podamy w późniejszym terminie

Komitet Organizacyjny

 

Strona wykorzystuje Pliki Cookies